HERKADER EN REVITALISEER

EXPO /// TH. 17 JANUARY – SU. 17 FEBRUARY

Martin Voorbij is wereldreiziger en veelzijdig kunstenaar (muziek, poeŐązie, performance). Uit een bonte verzameling gevonden voorwerpen en verloren kunst laat hij nieuwe werelden ontstaan.

OPENING /// TH. 17 JANUARI /// 19.30 UUR