AUTONOOM BEELDENDE KUNST

Inversie begeleidt beeldend kunstenaars naar een zelfstandige beroepspraktijk. Inversie betekent: omkering van de gewone orde. Niet iedere praktijk verloopt volgens dezelfde richtlijnen en niet elke kunstvorm is verkoopbaar. Talenthub Inversie is er dan ook voor kunstenaars en kunstvormen die niet binnen de reguliere kaders passen. Performance art, maatschappelijk geëngageerd werk of installatiekunst: het zijn slechts een aantal voorbeelden. Wij zijn er voor jou en helpen je bij een sterkere profilering als autonoom kunstenaar. 

Inversie maakt onderdeel uit van TalentHub Brabant en is een samenwerking tussen TAC (Temporary Art Centre), Kunstpodium T en Witte Rook.

DE KUNSTENAAR CENTRAAL

Gedurende vijftien maanden zal iedere organisatie de rol van mentor op zich nemen bij het begeleiden van zes talenten. Via individuele gesprekken bieden de organisaties ondersteuning waarbij zij hun kennis, netwerk, faciliteiten en productiemiddelen inzetten. De kunstenaar staat centraal! Samen met een mentor stellen zij een eigen ontwikkelplan op, op basis van een nulmeting die wordt uitgevoerd door Kunstloc Brabant. Deze meting geeft inzicht in de ontwikkelbehoefte en kansen voor de kunstenaar op het gebied van artistieke kwaliteit, ondernemerschap en werkhouding. Gezamenlijk wordt er gezorgd dat deze doelen behaald worden en er zo een sterkere positie ontwikkeld wordt als professioneel kunstenaar. 

Talenthub Inversie start begin maart 2020 tot en met mei 2021.