TEMPORARY ART CENTRE – TAC

Het Temporary Art Centre is een broedplaats voor culturele vernieuwing. Onze missie is om veelbelovende makers uit alle disciplines de kans te geven zich te ontwikkelen en te tonen aan de wereld. TAC biedt ruimte voor culturele vernieuwing en een podium voor experiment. In 80 ateliers werken ruim 100 jonge makers aan de wereld van morgen.

Elke maand organiseert TAC – in samenwerking met jonge makers – een programma dat verschillende hoeken van het culturele spectrum belicht. Word geïnspireerd door exposities, entertaint door performances en comfortabel in ons café. TAC is waar maker en publiek elkaar ontmoeten.

Mede door de steun van Cultuur Eindhoven realiseert TAC samen met de makers en partners in onze stad een veelzijdig programma.

OPENINGSTIJDEN

Tijdelijke Openingstijden:
Zaterdag: 13.00-17.00
Zondag: 13.00-17.00

Onze bar is gesloten. Het eten van Minyoung Korean FoodLAB is online te bestellen. 

 

Normale Openingstijden:
Woensdag: 16.00 – 00.00
Donderdag: 16.00 – 00.00
Vrijdag: 16.00 – 01.00
Zaterdag: 13.00 – 01.00
Zondag: 13.00 – 00.00

Onze exposities sluiten om 21.00 uur. Kijk hier voor de openingstijden van onze keuken.

 

ADRES

TAC ligt in het centrum van Eindhoven, naast het Philips Stadion en op 7 minuten lopen van het centraal station. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van onze locatie.

Vonderweg 1
5611 BK Eindhoven
info@tac.nu
040 246 1325

Google Maps

Artistiek leider Astrid C. astrid@tac.nu 
Zaalverhuur Sjors sjors@tac.nu
Horeca Sjors sjors@tac.nu
Productie Martijn productie@tac.nu
Communicatie Davy communicatie@tac.nu
Minyoung Korean FOOD-lab Minyoung minyoung.koreanfood.lab@gmail.com
Beheer Gijs beheer@tac.nu
Financiën & Administratie Antoinetta boekhoud@tac.nu

STAGEPLEK BIJ TAC

Als broedplaats voor jong talent staat TAC altijd open voor stagiaires die ons kunnen ondersteunen bij communicatie / ontwerp / productie / en programmering. Stuur ons je cv, motivatie naar info@tac.nu en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Wees origineel!

Stages lopen kan van januari 2021 tot augustus 2021 ivm beperkte plaatsen door het COVD-19 virus.

VRIJWILLIGERSWERK BIJ TAC

TAC kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Enthousiast zetten zij zich in op verschillende werkterreinen, zoals het opbouwen en afbreken van producties, kassa, suppoost en nog veel meer. Wil je aansluiten bij het TAC-team? Neem contact op met Martijn via productie@tac.nu om je aan te melden als vrijwilliger.

Bekijk hier onze vacature voor suppoost

Bekijk hier onze vacature voor technieker

Bekijk hier onze vacature voor floormanager

Download het TAC-logo: 

► TAC-Logo

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via onze contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en we zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons email adres die je kunt vinden op onze contact pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via onze contact pagina. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.